Informacinis pranešimas automobilių vairuotojams ir autoūkių valdytojams.


UAB Proservisai - nepriklausomas, sparčiai augantis autoservisų tinklas, vienijantis daugiau nei 60 autoservisų visoje Lietuvoje (https://proservisai.lt), ir advokatų kontoros Altun ir partneriai A&P law group advokatas Šarūnas Jazukevičius, turintis vertingos patirties transporto teisės ir transporto bylų vedimo srityje (www.vilniausadvokatas.lt, www.aplawgroup.lt) nusprendė bendradarbiauti ir suvienyti skirtingų sričių kompetencijas.

Bendradarbiavimo tikslas - padėti vairuotojams ir autoūkių valdytojams siekti įmanomai geriausio rezultato transporto bylose:

  • neigiant savo kaltę autoįvykių bylose;
  • siekiant prisiteisti draudiminę išmoką, kai draudimo kompanija vengia ją mokėti;
  • siekiant prisiteisti kompensaciją iš autoserviso, kuriame automobilio remontas buvo atliktas nekokybiškai;
  • siekiant atgauti (susigrąžinti) už nupirktą techniškai netvarkingą automobilį sumokėtus pinigus;
  • siekiant sumažinti nupirkto automobilio kainą, jei pardavimo metu defektai buvo nuslėpti.

Transporto teisės bylose, siekiant užtikrinti įmanomai geriausią rezultatą, prireikia tiek transporto teisės žinių (įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, aktualios teismų praktikos išmanymo), tiek specialiųjų techninių žinių (nustatant automobilių gedimus, pažeidimus; išaiškinant gedimų ar pažeidimų priežastis; šiuos duomenis įforminant išvadose, aktuose ar sąmatose). Iki šiol Lietuvoje, transporto bylose, nebuvo siūlomas vientisas teisinių-techninių paslaugų kompleksas. Būtent dėl to skirtingų sričių profesionalai UAB Proservisai ir advokatas Šarūnas Jazukevičius nusprendė savo klientams pradėti teikti teisinių-techninių paslaugų kompleksą.

Be to, siūlomų paslaugų apimtis susijusi ne tik su bylų inicijavimu ir vedimu (kai problema ir (ar) ginčas jau yra), tačiau ir su prevencinių veiksmų (iš anksto siekiant išvengti problemos ir (ar) potencialaus ginčo) atlikimu. Šia paslauga inicijuojama (įdiegiama) visapusiška teisinė ir techninė kontrolė, klientui įsigyjant naują ar jau naudotą transporto priemonę (automobilio techninės būklės patikrinimas; pirkimo dokumentų surašymas, patikrinimas, įvertinimas ir pan).

UAB Proservisai ir advokato Šarūno Jazukevičiaus bendradarbiavimą sąlygojo ne tik objektyvus kompleksiškumo poreikis transporto bylose, tačiau ir vienijantis požiūris bei etiniai veiklos principai, kurie susiję su siekiu savo klientams suteikti tik kokybiškas, sąžiningas bei visapusiškas paslaugas už teisingą kainą.

UAB Proservisai kolektyvas, +37068324223
Advokatas Šarūnas Jazukevičius, +37067374332


Apie advokatą Šarūną Jazukevičių:


Šarūnas Jazukevičius yra advokatas, kuriam rūpi klientų lūkesčių pateisinimas, aukščiausia paslaugų kokybė ir įmanomai palankiausi rezultatai. Per savo profesinį teisininko kelią advokatas įgijo daug vertingos ir neįkainojamos patirties, dirbdamas valstybės vykdomosios, teisminės ir įstatymų leidžiamosios valdžios institucijose. Dirbdamas šiose institucijose, advokatas atstovavo valstybės interesus teismuose, ruošė aukščiausiosios instancijos teismo sprendimų projektus, rengė išvadas dėl įstatymų projektų, dalyvavo įstatymų projektų rengimo grupėse, atstovavo Lietuvos Respublikos Seimo interesus Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme. Teikė teisines paslaugas privatiems asmenims pačiais įvairiausiais ir sudėtingiausiais klausimais. Ši profesinė patirtis, kompetencija ir dalykinės savybės leidžia advokatui pasiūlyti savo klientams aukščiausios kokybės teisines paslaugas, patenkinti poreikius ir pranokti lūkesčius.

Išsilavinimas:

Advokatas Mykolo Romerio universitete 2005 m. įgijo teisės bakalauro laipsnį, o 2007 m. - teisės magistro laipsnį. Taip pat studijavo ekonomiką Vilniaus universitete.
Profesinė patirtis
2006-2010 m. dirbo Valstybinės mokesčių inspekcijos Teisės departamente. Atstovavo inspekciją teismuose daugiau nei 250 bylų, taip pat vedė seminarus inspektoriams apie teismų praktiką.
2010-2011 m. dirbo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vyriausiuoju konsultantu. Paruošė daugiau nei 300 teismo sprendimo projektų transporto ir kitų kategorijų bylose.
2011-2013 m. dirbo Lietuvos Respublikos Seimo Teisės departamente. Dalyvavo transporto ir kitų sričių įstatymų projektų rengimo darbo grupėse, ruošė išdavas dėl įstatymų projektų, atstovavo Seimą Konstituciniame Teisme.
2013-2016 m. dirbo Advokatų kontoroje Balčiūnas ir Grajauskas vyriausiuoju konsultantu, advokatu. Specializavosi verslo, verslo ginčų, mokesčių, mokestinių ginčų, civilinės, sutarčių, transporto, bankroto ir administracinės teisės srityse, vedė išorinius seminarus.
Nuo 2016 m. dirba Advokatų kontoroje Altun ir partneriai A&P law group advokatu ir teikia savo klientams aukščiausios kokybės teisines paslaugas transporto ir įvairiose kitose teisės srityse.

Profesinės veiklos tarptautinis įvertinimas

Geriausius Europos teisininkus reitinguojantys leidiniai „The Legal 500“ ir „Tax Directors Handbook“ 2016 m. advokatą paminėjo kaip vieną iš rekomenduojamų teisininkų Lietuvoje.

Kontaktai:

Kontoros adresas: Lvovo g. 38A-1, Vilnius
Mob. tel. Nr. : +37067374332
El.p.: [email protected], [email protected]


Šiuo metu remontuojame 333 klientų automobilius.