Dirbame: Vilniuje   Kaune   Klaipėdoje   Šiauliuose   Alytuje  

Autoservisų tinkle Proservisai teikiamos šios garantijos:

 • 1 mėnuo - techninio aptarnavimo ir priežiūros darbams
 • 6 mėn, bet nedaugiau 10000 km - agregatų ir mazgų remonto darbams, išskyrus elektros prietaisus
 • Detalėms taikomos automobilių detalių gamintojo suteiktos garantijos
 • Elektros prietaisams garantijos netaikomos

Autoservisų tinklo Proservisai garantiniai terminai ir sąlygos atitinka Lietuvoje galiojančius įstatymus:

 • LIETUVOS STANDARTAS LST 1438:2005 Automobiliai. Techninė priežiūra ir remontas
 • Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 2B-175 REIKALAVIMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ IR (AR) REMONTĄ ATLIEKANTIEMS ASMENIMS IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR (AR) REMONTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS;
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO ĮSTATYMAS;
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMAS.

Nemokamai šaliname garantinius gedimus, keičiame brokuotas detales.

Garantijos galiojimo sąlygos:

 • Užsakovas laikosi automobilio eksploatacijos reikalavimų
 • Garantinis automobilio agregatas, mazgas ar detalė buvo eksploatuojami tinkamai, nebuvo pažeisti dėl netinkamo automobilio eksploatavimo (automobilio ar jo mazgų naudojimas ne pagal paskirtį, mechaninis pažeidimas, perkaitinimas, eksploatacija be ar su eksploatacinių skysčių ar/ir tepalų trūkumu ir pan.)
 • Užsakovas paisė autoserviso nurodymų ir laiku keitė agregatus, mazgus, detales, atliko technologiniuose procesuose numatytus veiksmus/darbus

Autoservisų tinklas Proservisai veikia visoje Lietuvoje. Mes užtikriname ne tik kvalifikaciją, darbų kokybę, bet ir realiai veikiančią garantiją.

Šiuo metu remontuojame 520 klientų automobilius.